PRIVACY VERKLARING

/PRIVACY VERKLARING
PRIVACY VERKLARING2018-09-10T16:21:31+00:00

PRIVACY VERKLARING

HYPOTHEEK ADVIES GROEP NEDERLAND

Iedereen heeft recht op een eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een
zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze privacy verklaring geven wij antwoord op de
belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hypotheek Advies Groep Nederland verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van
onze dienstverlening. Hieronder treft u een niet limitatieve opsomming van de gegevens aan die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Naast de bovenvermelde gegevens verwerkt Hypotheek Advies Groep Nederland ook bijzondere
en/of gevoelige persoonsgegevens van u om uw opdracht te kunnen realiseren. Hieronder treft u
een aantal voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens aan die wij verwerken:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Gegevens over uw financiële situatie
– Gezondheid

Waarom we gegevens nodig hebben
Hypotheek Advies Groep Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van uw opdracht tot dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Voor promotie- of marketingdoeleinden
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we gegevens bewaren
Als uw persoonsgegevens niet langer voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk zijn, dan
kunnen wij de gegevens bewaren voor archiveringsdoeleinden. Hypotheek Advies Groep Nederland
streeft ernaar uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Delen met anderen
Hypotheek Advies Groep Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Hypotheek Advies Groep Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens doen door een email te sturen naar hypotheken@hagnl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hypotheek Advies Groep Nederland zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Hypotheek Advies Groep Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hypotheken@hagnl.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.